Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu poziomu życia mieszkańców Gmin Konopnica i Jastków dzięki inwestycji w nowoczesne technologie przyjazne środowisku, wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego w wyniku ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Położenie geograficzne Gmin w obszarze Polski o najsilniejszym nasłonecznieniu dodatkowo preferuje montaż kolektorów na tym obszarze. Wykorzystując te korzystne warunki oraz dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Gminy przystępują do realizacji niniejszego projektu.

 

Rys.1. Rejonizacja obszaru Polski pod względem możliwości wykorzystania energii słonecznej

rejonizacja energii slonecznej

 

 

Rys. 2. Średnie roczne sumy usłonecznienia w godzinach

roczne sumy uslonecznienia

Źródło: Wojewódzki Program Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego

 

Rys. 3. Roczne promieniowanie całkowite w Polsce

roczne promieniowanie calkowite

Źródło: Wojewódzki Program Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego

 

Rys. 4. Mapa rozkładu rocznego promieniowania słonecznego na terenie Polski

rozklad rocznego promieniowania

Źródło: Zasoby internetu

 

Rozwiązania technologiczne stosowane w projekcie nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego w świetle obowiązującego prawa. Wszystkie urządzenia, które zostaną zastosowane w projekcie będą posiadać ważne Potwierdzenia lub Deklaracje Zgodności z obowiązującymi normami.

Etap realizacyjny projektu będzie dotyczył wykonywania prac związanych z montażem kolektorów słonecznych na dachach, ścianach istniejących budynków lub na ziemi obok budynków, montażem pozostałych urządzeń instalacji solarnych oraz kotłów centralnego ogrzewania wraz z armaturą wewnątrz budynków. Zatem zasięg oddziaływania tego etapu projektu na środowisko nie wykroczy poza granice budynków.

Etap eksploatacyjny projektu wykaże pozytywne oddziaływanie na środowisko poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w wyniku zastąpienia energii ze źródeł konwencjonalnych energią ze źródeł odnawialnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania budynków.

Informacje uzupełniające:

Odnawialne źródła energii na lubelszczyźnie - promocja możliwości i rozwoju

Lubelskie - zysk natury

Eco-logiczny Zwierzyniec

Energia przyjazna środowisku w gminie Mełgiew

pdf small Energie odnawialne - przegląd technologii i zastosowań

pdf small Szanuj energię - Teliga Biomasa