Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Kotły c.o.o mocy 15 KW i 25KW opalane biomasą.

Zaprojektowane i wykonane rozwiązania w zakresie wymiany kotłów centralnego ogrzewania muszą pokrywać zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzewania budynku i ogrzania wody użytkowej w 100%. Przy doborze mocy kotła centralnego ogrzewania należy uwzględnić ogrzewaną kubaturę budynku, aktualny stan techniczny budynku, zapotrzebowanie na c.w.u.. Pojemność zbiornika akumulacyjnego i podgrzewacza ciepłej wody użytkowej należy dostosować do mocy pieca, stanu technicznego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i zapotrzebowania na c.w.u. Należy zastosować kotły opalane biomasą, czyli paliwami pochodzącymi z odnawialnych źródeł (tj. drewno-w tym również kotły „zgazowujące” drewno, pellet i brykiety drzewne, zrębki, odpady drzewne, słoma, pestki).

kociol biomasa

Źródło: Chceszmieszkac.pl

Zestaw kotła c.o. na biomasę powinien zawierać:

  • Kocioł c.o. opalany biomasą (np. zrębki, pellet, brykiet, odpady drzewne, słoma, pestki) z możliwością awaryjnego spalania drewna bez konieczności zmiany palnika (wbudowany drugi ruszt)
  • Wkład kominowy z blachy kwasoodpornej
  • Zbiornik buforowy c.o. o pojemności odpowiedniej do mocy dobranego pieca i zasobnik ciepłej wody.
  • Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. oraz wężownicą solarną w zasobniku buforowym.
  • Zespół pompowy wraz ze sterowaniem
  • Komplet orurowania wraz z armaturą przyłączeniową i izolacją cieplną (jeśli wymagana) niezbędny do podłączeni wbudowanego pieca do istniejącej instalacji c.o. oraz zasobnika c.w.u.
  • Zespół naczynia wzbiorczego otwartego

Informacje uzupełniające

Kotły

Szczegółowe wymagania techniczne dla źródeł ciepła opalanych biomasą