Gmina KonopnicaGmina Jastków

Program funkcjonalno-użytkowy

Instalacje solarne w budynkach prywatnych i budynkach użyteczności publicznej i kotły centralnego ogrzewania wykorzystujące biomasę w budynkach prywatnych na terenie gmin Konopnica i Jastków (powiat lubelski, województwo lubelskie) w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.